Aizu Matsuri (Dance & Parade), Aizu-Wakamatsu City, Fukushima Pref.

21st - 23rd September, 2013 | Aizu-Wakamatsu City, Fukushima Pref.   official website ››  http://e.samurai-city.jp/

  • Aizu Matsuri (Dance & Parade), Aizu-Wakamatsu City, Fukushima Pref.   Aizu Matsuri (Dance & Parade), Aizu-Wakamatsu City, Fukushima Pref.
      会津まつり(福島県会津若松市)

gotop