Ice Garden Lantern Festival at Kakeyu Hot Spring, Ueda City, Nagano Pref.

26th December, 2013 - 2nd February, 2014 | at Kakeyu Hot Spring, Nagano   official website ››  http://www.kakeyu.or.jp/

  • Ice Garden Lantern Festival at Kakeyu Hot Spring, Ueda City, Nagano Pref.   Ice Garden Lantern Festival at Kakeyu Hot Spring, Ueda City, Nagano Pref.
      鹿教湯温泉 氷灯ろう・夢祈願 (長野県上田市)

gotop