Kamezuka Neriba (Big Sacred Rope Parade), Seirou Town, Niigata Pref.

23rd January, 2016 | Seirou Town, Niigata Pref.   official website ›› http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=2246

  • Kamezuka Neriba (Big Sacred Rope Parade), Seirou Town, Niigata Pref.   Kamezuka Neriba (Big Sacred Rope Parade), Seirou Town, Niigata Pref.
      「亀塚練馬」新潟県聖籠町