• Shimotsuki Matsuri (winter festival), at Touyama Village, Iida City, Nagano Pref.   Shimotsuki Matsuri (winter festival), at Touyama Village, Iida City, Nagano Pref.
      遠山の霜月祭(長野県飯田市)