• Dai Dai Kagura (dance with god) at Sasamori Inari Jinja Shrine, Kanra Town, Gunma Pref.   Dai Dai Kagura (dance with god) at Sasamori Inari Jinja Shrine, Kanra Town, Gunma Pref.   Dai Dai Kagura (dance with god) at Sasamori Inari Jinja Shrine, Kanra Town, Gunma Pref.
      笹森稲荷神社太々神楽(群馬県甘楽町)

Back      Next