• The House is Singing; at Kazenosawa Museum, Kurihara, Miyagi   The House is Singing; at Kazenosawa Museum, Kurihara, Miyagi
      行動芸術展 家は歌っている─お蚕様の紡ぎから─風の沢ミュージアム(宮城県栗原市)